Aktualności

Sekcja przygotowana we współpracy z

11/09/2023
Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jak proponuje Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej celem jest zrównanie uprawnień rolników – tzw. dwuzawodowców, niezależnie od ich wieku.
11/09/2023
Halina Szymańska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc w formie kredytów preferencyjnych - tj. konkretnie o kredyt na utrzymanie płynności finansowej (linia UP).
23/03/2023
Jak rolnicy ubezpieczali się w 2022 roku? Z najnowszych danych wynika, że powoli przekonują się do takiej formy ochrony swojej pracy.
21/02/2023
ARiMR poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych w bieżącym roku. Co konkretnie zaproponowano rolnikom? Z jakich kredytów korzystali rolnicy w 2022 r.?
20/04/2022
Nareszcie są dobre i pewne wiadomości dla rolników! KE zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Jest więc formalna zgoda na dopłaty do nawozów!
08/02/2022
Takie informacje dostaliśmy z tzw. terenu. O tym, że zostaje zniesiona stawka VAT na pół roku, na nawozy, słyszał już chyba każdy rolnik. Z czasem okazało się, że dotyczy ona też m.in. środków ochrony roślin i zbóż. Teraz okazuje się, że również materiału siewnego. Ale mimo iż będzie ona obowiązywać od jutra tj. 1 lutego, tzw. branża, mało o tym wie.
20/10/2021
Od 1 października br. rozpocznie się nabór do 1 części programu AgroEnergia 2021. Rolnicy, którzy pozyskają dofinansowanie będą mogli je wykorzystać do montażu instalacji fotowoltaicznej czy wiatrowej wraz z magazynem energii, jak i pompy ciepła. Jakie warunki trzeba spełnić?
01/07/2021
Pomimo zapowiedzi, dotacje z programu Mój Prąd 3.0. nie obejmą magazynów energii oraz ładowarki EV. Dofinansowana zostanie jedynie fotowoltaika. Zapowiadana kwota dotacji będzie mniejsza o 2 tys. zł. Zmianę perspektywy nowego dofinansowania komentuje Michał Kitkowski, prezes firmy SunSol.
16/06/2021
Od 21 czerwca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" - w kilku obszarach. Jakich?
10/06/2021
Potrzeby w sektorze rolnictwa i przetwórstwa w Polsce stały się przedmiotem badań fi-compass. Jak mówią przedstawiciele KE, polskie rolnictwo potrzebuje nawet 6 mld euro, a luka finansowa rolnictwa to połowa braków całego kraju. Największe trudności stają przed uzyskaniem dofinansowania przez młodych rolników i nowe podmioty. Mogą pomóc w tych problemach instrumenty finansowe.
15/03/2021
Od 29 marca do 12 maja br. będzie można składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego PROW 2014-2020, na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej.
10/03/2021
Od 11 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - poinformowała Prezes ARiMR. Maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. zł.
01/12/2020
Już niebawem ARiMR rozpocznie nabór wniosków o wsparcie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych a także nawadnianie gospodarstw. Planowany jest też nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.
30/11/2020
Nabór, na który wielu czekało! Już wiadomo, że wnioski na rozwój usług rolniczych będzie można składać od 30 listopada do 13 stycznia przyszłego roku! Prezes ARiMR ogłosił dziś, że w terminie od 30 listopada br. do 13 stycznia 2021 r. będzie można złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW 2014-2020.
24/09/2020
Lato i jesień to czas intensywnych prac w gospodarstwach rolnych, a tym samym również większe zagrożenie ewentualnym wypadkiem. Jak wynika z danych KRUS-u w ubiegłym roku zgłoszono niemal 13 tys. takich incydentów, z czego większość dotyczyła upadków z wysokości, na podwórzach, polach i ciągach komunikacyjnych (prawie 48,3%), wypadków z udziałem zwierząt (12%) oraz maszyn (11,9%). Wiele z takich zdarzeń, niestety nieobjętych statystykami, to wypadki z udziałem dzieci, które pomagają w tym czasie rodzicom i dziadkom, przyjeżdżają na wakacje do rodziny lub też uczestniczą w wyjazdach agroturystycznych. Wdrożenie odpowiednich działań prewencyjnych może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
18/09/2020
Jak zapewnia Ministerstwo Rolnictwa, dysponuje kwotą potrzebną na wypłacenie pomocy po ubiegłorocznej suszy i uruchomienie przewidywanego w ramach PROW nowego działania, ustanowionego po koronawirusie.
16/09/2020
47,2 tys. zł trzeba było zapłacić w 2019 roku za hektar ziemi w obrocie prywatnym. To ok. 16 tys. więcej niż płacono za ziemię z ZWRSP.
05/06/2020
Powstrzymanie dewastacji istniejącej infrastruktury wodnej, nowe inwestycje w systemy melioracyjne i obiekty małej retencji, oraz stworzenie lepszych warunków do utrzymania ich w dobrym stanie to narzędzia, które pomogą polskiemu rolnictwu dostosować się do zmian klimatu - wynika z raportu EFRWP.
04/06/2020
Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie funduszu na rzecz odbudowy po kryzysie koronawirusa oraz nowe dane dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.
06/05/2020
Od czwartku 7 maja do końca sierpnia ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania PROW „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
26/03/2020
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zebrała problemy i przygotowała postulaty dotyczące pomocy niezbędnej poszczególnym branżom wobec wystąpienia koronawirusa.
02/03/2020
W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.
11/02/2020
Ruszyło przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy. Potrwa do 3 marca. Zwrot akcyzy obowiązuje w wysokości 1 zł do litra, utrzymano też limit 100 litrów paliwa na hektar i 30 litrów na DJP bydła.
22/01/2020
Od 1 listopada br. obowiązuje, split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. Dowiedz się, kto musi go stosować oraz jaka grupa towarów i usług jest nim obligatoryjnie objęta w rolnictwie.
22/01/2020
Wraz z wprowadzeniem od listopada ub.r. zasad podzielonej płatności VAT, ustawodawca rozszerzył rodzaje płatności, które można dokonać z rachunku technicznego VAT, bez składania wniosku o ich uwolnienie.
22/01/2020
W Europie Zachodniej cena gruntów wzrosła w tym okresie o prawie 6 procent - rumuńskie obszary rolnicze odnotowały skok cen o 40 procent. Regiony o najwyższych wzrostach cen to Europa Wschodnia i Ameryka Południowa. Największą część wzrostu wartości przypisano pięciu latom między 2002 a 2007 rokiem. W tym okresie cena ziemi rolnej rosła o 28 procent rocznie. W ciągu następnych pięciu lat wzrost cen osłabł do prawie 11 procent rocznie.