Już wkrótce nabór wniosków na nawadnianie i budowę płyt obornikowych

Już niebawem ARiMR rozpocznie nabór wniosków o wsparcie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych a także nawadnianie gospodarstw. Planowany jest też nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

Właśnie bowiem ukazały się stosowne ogłoszenia Prezesa ARiMR, które zapowiadają, że:

1. od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie,

2. od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014 – 2020,

3. od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

Aby otrzymać wsparcie z ww. programów trzeba się będzie – jak zwykle zresztą – dobrze przygotować pod względem formalnym. Jeśli więc ktoś planuje inwestycje w budowę np. płyt gnojowych czy zbiorniki na gnojowicę, albo ma zamiar wykonać ujęcie wody na potrzeby nawadniania pól – już dziś powinien rozpocząć zbieranie stosownych zgód, pozwoleń i innych niezbędnych dokumentów, które przyczynią się do tego, że złożony wniosek o wsparcie zakończy się przyznaniem pożądanej pomocy finansowej.