Co można opłacić ze środków zgromadzonych na technicznym rachunku VAT

Wraz z wprowadzeniem od listopada ub.r. zasad podzielonej płatności VAT, ustawodawca rozszerzył rodzaje płatności, które można dokonać z rachunku technicznego VAT, bez składania wniosku o ich uwolnienie.

Od listopada ub.r. obowiązuje podzielona płatność przy opłacaniu faktur powyżej 15 tys. zł brutto oraz gdy choć jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W zamian ustawodawca rozszerzył rodzaje płatności, które można dokonać z rachunku technicznego VAT, bez konieczności składania wniosku o ich uwolnienie.

Mechanizm podzielonej płatności działa w w ten sposób, że kwoty netto z każdej faktury (faktur) np. zakupu przelewane są  na konkretny rachunek rozliczeniowy sprzedawcy u którego dokonaliśmy zakupu. Z kolei kwota VAT w całości trafia na rachunek techniczny VAT, przypisany do konta prowadzącego działalność rolniczą na zasadach czynnego VAT-u.

Dodatkowo sposób zapłaty faktury oznaczonej do opłacenia podzielonej płatności dokonuje się przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (Model Podzielonej Płatności). Po wybraniu komunikatu przelewu i  wpisaniu należności z faktury, kwota zostaje rozdzielona na część netto (należną sprzedawcy) i podatek VAT.

Każdy rachunek techniczny VAT utworzony jest przez bank automatycznie (jako dodatkowe subkonto)  i przypisany do konkretnego rachunku przeznaczonego do prowadzenia działalności rolniczej (czynny VAT). Jeżeli dojdzie do sytuacji że na rachunku technicznym VAT zostanie przelana większa kwotę niż potrzebna jest do uregulowania, to te dodatkowe środki są zamrożone.

Warto pamiętać że konto techniczne VAT może być zasilone nie tylko z zapłaty podatku VAT za faktury opłaconej z wykorzystaniem modelu podzielonej płatności.  Będą na nie zwracane korekty faktur (zwrot nadpłaconego VAT-u) oraz  zwroty VAT z urzędu skarbowego. Nie zasilą więc one naszego konta do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Pieniądze zgromadzone na technicznym rachunku VAT wciąż należą do ich właściciela. Jednak nie może on swobodnie dysponować tymi środkami. Jakie operacje bankowe może dokonać przy użyciu dodatkowych środków zgromadzonych na koncie technicznym VAT?

Co zrobić ze środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?

Podatnik VAT może przy pomocy rachunku technicznego VAT dokonywać następujących płatności:

  • opłacić podatek VAT do urzędu skarbowego, w tym podatek VAT z tytułu importu towarów;
  • dokonać zwrotu określonej sumy VAT z tytułu np. korekty faktury;
  • opłacić składki ZUS (swoje i pracowników);
  • uregulować zobowiązanie podatkowe w tym i odsetki za zwłokę w podatku VAT oraz z tytułu zwłoki od dodatkowego zobowiązania podatkowego;
  • opłacić podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych oraz zaliczek na te podatki (w tym i odsetki za zwłokę);
  • opłacić też podatek akcyzowy, wszelki przedpłaty podatku akcyzowego oraz wpłaty dzienne, (dodatkowo odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetki od przedpłat podatku akcyzowego);
  • uregulujesz wszelkie należności związane z opłatą podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rachunek VAT płatnika.

Jednak jeżeli chcesz wykorzystać środku finansowe, zgromadzone na koncie technicznym VAT w innym (np. spłatę kwoty pożyczki w banku) niż wymienione wyżej cele, wtedy niezbędne jest złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (w którym się rozliczasz) o uwolnienie konkretnej kwoty zamrożonej ka rachunku technicznym VAT.

Zobacz także!

Od 1 listopada br. obowiązuje, split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. Dowiedz się, kto musi go stosować oraz jaka grupa towarów i usług jest nim obligatoryjnie objęta w rolnictwie.