O jakie rolnicze kredyty preferencyjne można się ubiegać w 2023 roku?

ARiMR poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych w bieżącym roku. Co konkretnie zaproponowano rolnikom? Z jakich kredytów korzystali rolnicy w 2022 r.?

ARiMR poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych w bieżącym roku. Co konkretnie zaproponowano rolnikom? Z jakich kredytów korzystali rolnicy w 2022 r.?

W dniu 23 stycznia 2023 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2023 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł,
  • środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
  • środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)

  • limit akcji kredytowej w wysokości 10 mln zł,
  • środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

  • środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Jak rolnicy korzystali z kredytów preferencyjnych w 2022 r.?

Wg dostępnych danych, tj. obliczonych na dzień 30 listopada 2022 r., banki współpracujące z Agencją udzieliły w ub. roku 1 154 kredyty inwestycyjne na kwotę 377 166 tys. zł, a ARiMR dopłaciła do ich oprocentowania 108 870 tys. zł.

Najwięcej kredytów udzielono na zakup ziemi (linia kredytowa Z). Takich umów zawarto 781 na kwotę 225 481 tys. zł.

Dokładnie 276 rolników (i rybaków) zdecydowało się na skredytowanie inwestycji (RR) za 134 303 tys. zł.

Tylko 96 młodych gospodarzy skorzystało z 17 081 tys. zł z linii kredytowej dla młodych rolników na zakup ziemi (MRcsk). Udzielono też jednego kredytu na 300 tys. zł na ponowne uruchomienie produkcji świń, zaprzestanej w związku z ASF (KPS).

Poza tym ARiMR regulowała w 2022 r. należności (dopłaty do oprocentowania) wynikające głównie z wcześniej zawieranych umów kredytowych.

Ile udzielono kredytów klęskowych?

Warto tu przy okazji podać, ile – dla porównania – udzielono w 2022 r. (do 30 listopada br.) kredytów klęskowych.

Według danych ARiMR – było ich 268 na kwotę 23 004 tys. zł z linii KO2 (kredyty klęskowe obrotowe) i jeden na kwotę 37 tys. zł z linii KO1 (kredyty klęskowe inwestycyjne).

Razem kredytów klęskowych było więc w 2022 roku 269 na kwotę 23 040,62 tys. zł, a do odsetek dopłacono 25 245,47 tys. zł (ale te dane też obejmują zobowiązania wynikające z wcześniejszych umów).

Zobacz także!

Od czwartku 7 maja do końca sierpnia ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania PROW „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.