W 2019 r. ziemia po 47,2 tys. za ha

47,2 tys. zł trzeba było zapłacić w 2019 roku za hektar ziemi w obrocie prywatnym. To ok. 16 tys. więcej niż płacono za ziemię z ZWRSP.

W 2019 r. utrzymała się tendencja wzrostowa cen ziemi w obrocie prywatnym. Przeciętna cena gruntów ornych wzrosła o 6,4% do 47,2 tys. zł za hektar – podał GUS.

Najwyższe tempo wzrostu cen gruntów za 1 ha wykazały ceny łąk zaklasyfikowanych jako słabe – cena wzrosła z 23,2 tys. zł do 25,4 tys. zł i gruntów ornych słabych (piaszczystych), które podrożały z 31,7 tys. zł do 34,6 tys. zł (o ponad 9%).

Wzrost cen 1 ha gruntów ornych należących do klasy średniej (żytnio-ziemniaczanych) – 48,7 tys. zł i dobrych (pszenno-buraczanych) – 58,3 tys. zł wynosił w skali roku odpowiednio 6,8% i 5,0%. Najmniejszy wzrost wykazały ceny łąk zaklasyfikowanych jako dobre – wzrosły o blisko 3% do 31,2 tys. zł za 1 ha wobec 30,3 tys. zł przed rokiem.

To kolejny rok ze wzrostem cen ziemi.

Tendencja taka dotyczy też gruntów ZWRSP – w latach 1992-2018 cena gruntów rolnych ZWRSP wzrosła ponad 50-krotnie, od 500 zł za ha w 1992 r. do ponad 32 tys. zł za ha w 2016 r. Po ograniczeniu sprzedaży w 2017 r. cena gruntów rolnych ZWRSP w porównaniu do 2016 r. spadła w 2018 r. o 15% ,do nieco ponad 26 tys. zł za ha.

W 2019 roku wyliczono ją na 30 tys. 998 zł za 1 ha.

Zobacz także!

Powstrzymanie dewastacji istniejącej infrastruktury wodnej, nowe inwestycje w systemy melioracyjne i obiekty małej retencji, oraz stworzenie lepszych warunków do utrzymania ich w dobrym stanie to narzędzia, które pomogą polskiemu rolnictwu dostosować się do zmian klimatu - wynika z raportu EFRWP.

W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.