Jakiej pomocy po koronawirusie potrzebuje rolnictwo wg FBZPR ?

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zebrała problemy i przygotowała postulaty dotyczące pomocy niezbędnej poszczególnym branżom wobec wystąpienia koronawirusa.

Organizacje członkowskie oraz wspierające FBZPR przedstawiły opis, jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma epidemia koronawirusa. Komplet dokumentów, który stanowi szczegółowy opis sytuacji, trafił już do MRiRW.

– Niestety z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja jest bardzo zła, a dla niektórych branż nawet tragiczna. Ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice oraz kłopoty z transportem uderzyły z impetem w rolnictwo. Jako federacja skupiająca wszystkie branże rolnicze w kraju przekazaliśmy ministrowi rolnictwa listę najważniejszych postulatów do zrealizowania przez rząd oraz streszczenie sytuacji kryzysowych na większości rynków. Liczymy, że rolnicy i rolnictwo, zgodnie z zapowiedziami najwyższych władz, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Stawką jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju – powiedział Marian Sikora, przewodniczący FBZPR. Zwrócił też wagę na ogromne zagrożenie, jakie niesie ze sobą problem obowiązkowych kwarantann dla pracowników zakładów przetwórczych. W praktyce może to oznaczać zamykanie ubojni, mleczarni czy młynów, a to  grozi załamaniem sprzedaży.

Problemem są też zamknięte restauracje oraz bary, które były istotnym odbiorcą wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu. Do czasu zniesienia przez rząd ograniczeń ten kanał sprzedaży został całkowicie zlikwidowany – podaje federacja.

Sformułowano najważniejsze propozycje pomocy dla rolników:

 • odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS i ZUS,
 • przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019,
 • przyspieszenie wypłat suszowych za rok 2019,
 • odroczenie spłat rat kredytów
 • zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r
 • odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego,
 • skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT,
 • wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych,
 • wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych,
 • zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a podnoszeniem cen żywności dla konsumentów,
 • uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować,
 • wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach gdy z powodu kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskimi,
 • uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowych kwarantann pracowników.

Zostały one skierowane do ministerstwa.

Zobacz także!

Od 1 listopada br. obowiązuje, split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. Dowiedz się, kto musi go stosować oraz jaka grupa towarów i usług jest nim obligatoryjnie objęta w rolnictwie.