Dobierz odpowiedni zakres ochrony!

Ubezpieczenia Agro

Sprawdź, co zyskujesz!

Ofertę ubezpieczeniową dopasowaną do Twoich potrzeb

Szeroki zakres rozszerzeń do ubezpieczeń

W przypadku wybranych upraw i ryzyk, pokrycie szkód już przy ubytku w plonie rzędu 8%

Dopłaty z budżetu Państwa do ubezpieczenia upraw nawet do 65% należnej składki

Możliwie najwyższy zakres ochrony

Brak udziału własnego

OC Rolników

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie jest wypłacane za szkody będące następstwem:

 • śmierci
 • uszkodzenia ciała
 • rozstroju zdrowia
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia

Ubezpieczenie
budynków rolniczych

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody będące następstwem:

 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • i wielu innych

Ubezpieczamy każdy budynek bez względu na powierzchnię.

Ubezpieczenie
upraw rolnych

W zależności od wybranego zakresu, ubezpieczenie zapewnia ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad
 • ujemne skutki przezimowania
 • przymrozki wiosenne
 • huragan
 • ogień
 • i wiele innych

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. Dopłata z budżetu Państwa do 65% należnej składki.

Ubezpieczenie
zwierząt gospodarskich

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie, takie jak:

 • bydło
 • konie
 • konie
 • kozy
 • drób
 • świnie

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje m.in. porażenie prądem. Możliwa dopłata z budżetu Państwa do 65% należnej składki.

Ubezpieczenia
komunikacyjne
dla rolników

W ramach propozycji dla rolników możemy zapewnić Ci również ochronę w zakresie ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC (autocasco)
 • assistance
 • NNW kierowców i pasażerów
 • Zielonej Karty
 • szyb samochodowych
 • bagażu