Nowości w ubezpieczeniach rolników. Będą zmiany dla dwuzawodowców

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jak proponuje Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej celem jest zrównanie uprawnień rolników – tzw. dwuzawodowców, niezależnie od ich wieku.

Nowelizacja miałaby wpływ na sytuację części rolników, w tym dwuzawodowców urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. w zakresie ich uprawnień do świadczeń emerytalnych. W praktyce oznacza to, że osoby te mogłyby pobierać równocześnie świadczenia z KRUS i ZUS.

  • Zmiany dla dwuzawodowców

Celem projektowanej ustawy jest zrównanie uprawnień rolników – tzw. dwuzawodowców, urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. z uprawnieniami rolników – dwuzawodowców, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., do pobierania równocześnie i niezależnie od siebie świadczeń emerytalnych określonych ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 208,337 i 641) oraz ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 504 i 1504)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

  • Zyskają urodzeni przez 1949 r.

Według obecnie obowiązujących przepisów rolnicy urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy mają ustalone prawo do emerytury rolniczej z KRUS i jednocześnie posiadają okresy ubezpieczenia uprawniające do świadczenia emerytalnego z ZUS, mogą pobierać tylko jedno z tych świadczeń. W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., możliwe jest pobieranie równocześnie świadczeń z KRUS i ZUS.

Sytuacja ta jest oceniana jako wysoce niesprawiedliwa, zwłaszcza że pomiędzy osobami uprawnionymi do świadczeń występuje nierzadko różnica zaledwie kilku miesięcy, a nawet tygodni – wskazują autorzy projektu.

Projekt trafił do Sejmu 4 sierpnia 2023 r. Jeżeli uzyska on aprobatę sejmowej większości wejdzie w życie  dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także!

Lato i jesień to czas intensywnych prac w gospodarstwach rolnych, a tym samym również większe zagrożenie ewentualnym wypadkiem. Jak wynika z danych KRUS-u w ubiegłym roku zgłoszono niemal 13 tys. takich incydentów, z czego większość dotyczyła upadków z wysokości, na podwórzach, polach i ciągach komunikacyjnych (prawie 48,3%), wypadków z udziałem zwierząt (12%) oraz maszyn (11,9%). Wiele z takich zdarzeń, niestety nieobjętych statystykami, to wypadki z udziałem dzieci, które pomagają w tym czasie rodzicom i dziadkom, przyjeżdżają na wakacje do rodziny lub też uczestniczą w wyjazdach agroturystycznych. Wdrożenie odpowiednich działań prewencyjnych może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.