Światowe ceny gruntów rolnych rosły o 12 proc. rocznie w ciągu ostatnich 16 lat

W Europie Zachodniej cena gruntów wzrosła w tym okresie o prawie 6 procent - rumuńskie obszary rolnicze odnotowały skok cen o 40 procent. Regiony o najwyższych wzrostach cen to Europa Wschodnia i Ameryka Południowa. Największą część wzrostu wartości przypisano pięciu latom między 2002 a 2007 rokiem. W tym okresie cena ziemi rolnej rosła o 28 procent rocznie. W ciągu następnych pięciu lat wzrost cen osłabł do prawie 11 procent rocznie.

Ostatnio wzrost cen gruntów znacznie zwolnił. Savillis informuje, że po kryzysie bankowym w 2008 r. Globalna inflacja rolna spadła do nieco poniżej 1 procenta.

Jednak wzrost różni się znacznie w poszczególnych krajach i zależy od wielu czynników. Według Savills wartości gruntów ornych w dłuższej perspektywie przewyższały wartość towarów, a inwestorzy zabezpieczają się przed inflacją w czasach recesji.

Biorąc pod uwagę rosnącą populację na świecie i nową pilną potrzebę zmian klimatu w niektórych krajach rozwiniętych, długoterminowe znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego raczej nie zmniejszy się. Z tego powodu analitycy na całym świecie oczekują dalszego wzrostu popytu na produktywne pola uprawne.

W Europie Zachodniej, po okresie silnego wzrostu cen gruntów rolnych, ceny gruntów spadły w ciągu ostatnich pięciu lat. Jedynym wyjątkiem są Niemcy – z rocznym wzrostem cen o 5,4 procent. Największy spadek cen odnotowano w Wielkiej Brytanii i Irlandii (-3,0 proc.), następnie w Danii (-2,9 proc.) i Francji (-1,5 proc.).

Niemniej jednak Savills nadal ocenia potencjał cenowy w Europie Zachodniej – jako pozytywny. Powodem jest solidna infrastruktura i dobra sieć transportowa, a także dobry dostęp do gospodarstw i rynków. Ponadto istnieje mniejsze ryzyko polityczne i mniej ograniczeń w inwestycjach zagranicznych w grunty rolne.

Jednak zwroty dla potencjalnych inwestorów lub kupujących są niższe i istnieje mniejszy potencjał „maksymalizacji zysków”, ponieważ systemy rolnicze są dobrze rozwinięte.

Węgry, Polska i Rumunia stosowały się do globalnego wzorca gwałtownie rosnących cen gruntów w 2000 roku, ale inflacja osłabła do średnio 5,6 procent w ciągu ostatnich pięciu lat, w porównaniu do średniego wzrostu cen gruntów o 17,6 procent w ostatnich 16 latach.

Względne ryzyko inwestycyjne w krajach Europy Wschodniej jest nieco wyższe niż w Europie Zachodniej. Zasady dotyczące zagranicznych inwestorów kupujących grunty rolne na Węgrzech są surowe, a nowe prawo w Polsce od 2016 r. ogranicza wielkość gospodarstw do 300 hektarów.

Według badań przeprowadzonych przez Parlament Europejski, około 40 procent gruntów rolnych w Rumunii jest obecnie własnością cudzoziemców. Istnieją przesłanki, że rumuński rząd zamierza ograniczyć przyszłe inwestycje w pola uprawne.

Cena ziemi uprawnej w Ameryce Północnej stale rośnie w ciągu ostatnich 16 lat. Wzrost ten zwolnił w ciągu ostatnich pięciu lat. W Kanadzie zaobserwowano średni roczny wzrost cen gruntów rolnych o 9,2 procent w ciągu ostatnich 16 lat i wzrost o 2,4 procent w ciągu ostatnich pięciu lat.

W USA ceny gruntów rolnych wzrosły o 6,1 procent w ciągu ostatnich 16 lat i o 1,6 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak według Savills, USA i Kanada mają wysoką ocenę inwestycyjną i dobre możliwości uprawy. W Kanadzie istnieją pewne ograniczenia dotyczące zagranicznych nabywców gruntów ornych, a w niektórych stanach USA obowiązują przepisy zabraniające posiadania lub użytkowania gruntów rolnych przez cudzoziemców.

Wyniki Global Farmland Index za 2019 r. pokazują, że ograniczenia inwestycji zagranicznych w ziemię uprawną odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu się cen ziemi. Chociaż zdaniem analityków popyt pozostaje wysoki, to nowe regulacje środowiskowe i społeczne wpływają na inwestycje.

Inwestorzy pracujący już na rynku gruntów rolnych mogą skupić się na rynkach alternatywnych lub rozwiązać problemy bezpieczeństwa żywności, w tym nowoczesne technologie rolnicze.

Savills podejrzewa, że ​​zapotrzebowanie na zasoby rolne, zmiany nawyków żywieniowych, ilość marnowanej żywności oraz pilna potrzeba zmiany zarządzania środowiskiem również wskazują na zmiany na rynkach rolnych.

Zobacz także!

W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.