Kredyty ratalne

Kwota kredytu

do 60 000 PLN

(uzależniona od zdolności kredytowej oraz instytucji bankowej udzielającej finansowania)

Koszt kredytu

od 0,5% miesięcznie

Okres kredytowania

do 60 miesięcy

(uzależniony od instytucji bankowej udzielającej finansowania)

 • Wiek kredytobiorcy od 18 do 80 lat
 • Karencja do 8 miesięcy (uzależniona od instytucji bankowej udzielającej finansowania)
 • Niskie koszty kredytu
 • Procedura uproszczona – istnieje możliwość zastosowania procedury uproszczonej nawet do 22 600,- PLN (uzależniona od instytucji bankowej udzielającej finansowania)
 • Powyżej tej kwoty minimalne wymogi dokumentacyjne
 • Spłaty po okresie karencji w dogodnych ratach
 • Przeznaczone na finasowanie zakupu, nawozów, nasion, środków ochrony roślin, drobnego sprzętu rolniczego, usług, np. napraw serwisowych

Partnerzy finansowi

santander (1) bnp

Finansowanie działalności gospodarczej

Kwota kredytu

ustalana jest indywidualnie i uzależniona od zdolności kredytowej oraz skali prowadzonej działalności gospodarczej

Oprocentowanie

ustalane indywidualnie w oparciu o stawkę
WIBOR 1M + marża banku

Okres kredytowania

ustalany indywidualnie

(uzależniony od zdolności kredytowej oraz instytucji bankowej udzielającej finansowania)

 • Kredyty obrotowe (kredyty w rachunku, kredyty rewolwingowe, kredyty spłacane w ratach)
  • w rachunku bieżącym, odnawialne oraz spłacane w ratach
  • minimalne wymogi dokumentacyjne oraz uproszczone procedury
  • możliwość finansowania VAT przy inwestycjach
 • Kredyty inwestycyjne
  • niski udział własny wymagany przez Banki
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie kredytu
  • minimalne wymogi dokumentacyjne oraz uproszczone procedur

Partnerzy finansowi

mbank-logo-ind Santander logo

Pozostałe finansowania

Kwota kredytu

ustalana jest indywidualnie i uzależniona od zdolności kredytowej oraz skali prowadzonej działalności gospodarczej

Oprocentowanie

ustalane indywidualnie w oparciu o stawkę
WIBOR 1M + marża banku

Okres kredytowania

ustalany indywidualnie

(uzależniony od zdolności kredytowej oraz instytucji bankowej udzielającej finansowania)

 • Finansowanie projektów z wykorzystaniem środków unijnych
  • finansowanie części objętej dotacją oraz stanowiące udział Beneficjenta
  • kwota uzależniona od projektu unijnego zatwierdzonego przez instytucje wdrażającą
  • niski udział własny wymagany przez Banki
 • Finansowanie hipoteczne
  • niski udział własny wymagany przez Banki
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie kredytu do czasu zakończenia budowy/remontu
  • zabezpieczenia hipoteczne przez Banki
 • Pozostałe finansowania dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta, np. finansowanie stoków, faktoringi, dyskonta weksli

Partnerzy finansowi

efl_finance pko_leasing mbank-logo-ind Santander logo