Split payment w rolnictwie. Kogo i kiedy obowiązuje?

Od 1 listopada br. obowiązuje, split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. Dowiedz się, kto musi go stosować oraz jaka grupa towarów i usług jest nim obligatoryjnie objęta w rolnictwie.

Split payment, czyli model podzielonej płatności jest obowiązkowy w przypadku sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15 z ustawy o VAT. Ustawa ta weszła w życie 1 listopada br. Na czym polega split payment?

Co to jest split payment?
Split payment jest to mechanizm podzielone płatności, w którym płatność nabywcy za określoną grup towarów lub usług dokonywana jest na 2 rachunki bankowe sprzedawcy lub usługodawcy.
Na przykład, rolnik przy zakupie oleju napędowego na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto będzie musiał opłacić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu. I tak kwota 16 tysięcy jest rozdzielona na: 13.008,13 zł (netto), które będzie musiał przelać bezpośrednio na konto sprzedawcy paliwa. Z kolei kwota VAT, czyli 2.991,87 zł musi być przekazana bezpośrednio na konto VAT-owskie (techniczne), wskazane przez tegoż sprzedawcę.
Oczywiście sprzedawca ma obowiązek podzielić kwotę 16 tys. brutto na netto oraz VAT i podać 2 konta na fakturze z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. A od jakiej kwoty i jakich towarów jest obowiązkowy split payment?

Kiedy split payment obowiązkowy?
Obowiązek wprowadzenia w rozliczeniach jest obowiązkowy od kwoty powyżej 15000 brutto wzwyż oraz tylko i wyłącznie na transakcje dotyczące produktów i usług wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. O jakich towarach i usługach mowa?

W szczególności obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczy płatności za:

  • węgiel i produkty węglowe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks i półkoks, węgiel retortowy, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego);
  • paliwa (benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym);
  • oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
  • stal, wyroby stalowe;
  • złom, odpady;
  • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź);
  • folię stretch;
  • usługi budowlane;
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
  • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Oznacza to, że model podzielonej płatności jest obowiązkowy przy sprzedaży tylko wyżej wymienionej grupy produktów i usług (oraz dodatkowo tych zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), na kwotę większą niż 15 tysięcy złoty brutto przez płatników VAT.

Kogo obowiązuje split payment w rolnictwie?
Mechanizm podzielonej płatności obwiązuje sprzedawców i odbiorców, będących płatnikami VAT, czyli m.in. rolników rozliczających się na zasadach czynnego VAT-u. Mowa tu wyłącznie o transakcjach dokonywanych na rzecz innych podatników VAT (rolnik czynny VAT – rolnik czynny VAT lub rolnik czynny VAT – firma). Mechanizm ten nie jest obowiązkowo stosowany w transakcjach (rolnik czynny VAT – rolnik ryczałtowy lub osoba prywatna).

Oznacza to, że z obowiązku stosowania split payment przy sprzedaży produktów rolnych zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi. Jednak jako nabywcy towarów i usług mogą otrzymać fakturę do opłacenia z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, z podzieloną kwotą netto oraz kwotą VAT, które trzeba przelać na 2 konta bankowe.

Zobacz także!

W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.