Zerowy VAT również na materiał siewny wybranych gatunków roślin?

Takie informacje dostaliśmy z tzw. terenu. O tym, że zostaje zniesiona stawka VAT na pół roku, na nawozy, słyszał już chyba każdy rolnik. Z czasem okazało się, że dotyczy ona też m.in. środków ochrony roślin i zbóż. Teraz okazuje się, że również materiału siewnego. Ale mimo iż będzie ona obowiązywać od jutra tj. 1 lutego, tzw. branża, mało o tym wie.

Takie informacje dostaliśmy z tzw. terenu. O tym, że zostaje zniesiona stawka VAT na pół roku, na nawozy, słyszał już chyba każdy rolnik. Z czasem okazało się, że dotyczy ona też m.in. środków ochrony roślin i zbóż. Teraz okazuje się, że również materiału siewnego. Ale mimo iż będzie ona obowiązywać od jutra tj. 1 lutego, tzw. branża, mało o tym wie.

Czy to prawda, dopytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

– Uprzejmie informuję, że jeżeli jest to obecnie produkt zakwalifikowany do CN 10 i zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o podatku VAT i aktualnie obwiązuje na ten produkt 5 proc. stawka podatku VAT, to od 1 lutego br. do końca lipca br. sprzedaż będzie ze stawką 0% VAT. Natomiast, jeżeli są to produkty sklasyfikowane w CN ex 12 to z 0 proc. stawką VAT mogą być sprzedawane wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi – poinformowała nas Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w resorcie rolnictwa.

Wcześniej pytaliśmy też o to czy 0 proc. VAT będzie dotyczyła nawozów nalistnych. – Jeżeli nawozy te były klasyfikowane do stawki 8% to dotyczy ich stawka 0% VAT – powiedziała nam Książyk. A także chcieliśmy się upewnić, czy po informacjach odnośnie 0 proc. VAT na zboża, temat ten obowiązuje również rzepak (bo takie opinie krążyły wśród rolników). – Rzepak pozostaje na niezmienionym poziomie – 8 proc. – poinformował farmer.pl Dariusz Mamiński, radca z Wydziału Prasowego MRiRW.

Materiał siewny też z 0 VAT-em?

Wracając jednak do materiału siewnego to nadal w tej kwestii zbyt wiele nie wiadomo. Szczegółów nie zna Polska Izba Nasienna, a co dopiero rolnicy i firmy sprzedające, które te zasady mają wprowadzać w życie.

Mimo iż przepisy mają obowiązywać od 1 lutego 2022 r. to jeszcze 27 stycznia 2022 r. PIN wysłało zapytanie do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienia i konkretne wytyczne w tej sprawie. Poniżej publikujemy treść tego pisma podpisanego przez Leszka Chmielnickiego, prezesa Polskiej Izby Nasiennej.

„W imieniu członków Polskiej Izby Nasiennej, w związku z toczącym się procesem legislacyjnym w Parlamencie RP nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zwracam się z uprzejmą prośba o informację/potwierdzenie w następującej sprawie:

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w stawkach VAT z 5 % na 0 % m.in. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, który dotyczy m.in. nasion.
Np.:
Pkt 5 (CN 07) – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne w tym sadzeniaki
Pkt 7 (CN 10) – Zboża
Pkt 9 (CN ex12) – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłączenie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Jak widać powyżej, nomenklatura scalona (CN) nie we wszystkich pozycjach rozróżnia nasiona przeznaczone do spożycia i nieprzeznaczone do spożycia (czyli np. materiał siewny). Jest to jednak podstawa do określania stawki VAT dla materiału siewnego niektórych gatunków roślin, pomimo że określone są jako „towary spożywcze”.

Czy zatem materiał siewny niektórych roślin (np. sadzeniaków, kukurydzy cukrowej, fasolki, grochu siewnego – oznaczonych kodem rozpoczynającym się od CN 07; pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, kukurydza, sorgo – oznaczonych kodem rozpoczynającym się od CN 10) będzie także objęty zmienioną stawką VAT?

Z naszej interpretacji zaproponowanych zmian w przepisach wynika, że mimo iż w ustawie mowa jest o towarach spożywczych, to ustawa ta odsyła do wykazu towarów spożywczych (poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług), który obejmuje także materiał siewny roślin. Jest to wykaz, na podstawie którego ustanawiane są stawki VAT w wys. 5 %, m.in. dla materiału siewnego zbóż (jęczmień, pszenica, kukurydza, pszenżyto, sorgo), sadzeniaków i materiału siewnego warzyw (np. fasola szparagowa, groch, kukurydza cukrowa).

Taką interpretację determinuje fakt, że wprowadzane zmiany stawek VAT ściśle odnoszą się do towarów oznaczonych konkretnymi kodami CN.
Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do tego pisma w możliwie najszybszym terminie, ze względu na fakt, że ustawa zakłada wejście ww. przepisów z dniem 1 lutego br. i jeżeli zmiana obejmowała będzie także materiał siewny niektórych roślin, to cała branża nasienna będzie musiała wprowadzić stosowne zmiany w bardzo krótkim czasie.”

Będziemy śledzić temat.

Zobacz także!

Od czwartku 7 maja do końca sierpnia ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania PROW „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.