Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu (dalej Użytkownicy) jest AGROKASA sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Łubinowa 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732555, NIP 5792265891, (dalej AGROKASA), która od momentu uruchomienia serwisu dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego utrzymywanego przez AGROKASA sp. z o.o.

II. SERWIS

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej AGROKASA pod adresem www.agrokasa.pl (dalej Serwis).

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. W naszym Serwisie używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
2. Wyraź zgodę na przechowywanie, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych osobowych, pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez nas usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez nas usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
3. Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin naszego Serwisu, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.
4. AGROKASA sp. z o. o. daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Nasz Serwis jest dostępny bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zapisania się. Zarejestrowanie się do Serwisu jest dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub w części.

IV. KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU INTERNETOWEGO LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, tak jak poniżej:
1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisu internetowych.
2. Newslettery.
3. Zgoda na przetwarzania danych w celach marketingowych lub publikację wizerunku
4. Dane przetwarzane w związku rekrutacją.
5. Informacje o prawach przysługujących użytkownikowi.

1. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ODWIEDZANIEM SERWISÓW INTERNETOWYCH

1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
2. Administratorem danych jest AGROKASA sp. z o. o. Dane kontaktowe: ul. Łubinowa 9, 87-100 Toruń; rodo@agrokasa.pl
3. Dane przetwarzamy w celach:
1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
2. administrowania serwisem i monitorowania nadużyć,
3. informowania o treściach i usługach podmiotów z AGROKASA
4. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu oraz na zwiększaniu atrakcyjności treści i reklam dla odbiorców.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj – pkt. 5

2. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM NEWSLETTERA

1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
2. Administratorem danych jest AGROKASA sp. z o. o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Dane kontaktowe administratora: ul. Łubinowa 9, 87-100 Toruń, rodo@agrokasa.pl.
3. Dane przetwarzane będą w celach:
1. przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
2. przekazywania innych informacji dotyczących branży rolnej,
3. marketingu towarów i usług oraz komunikowania się przez AGROKASA Sp. z o.o. i CALDENA sp. z o. o. sp. k. w związku z przesyłaną ofertą
4. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
6. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj – pkt. 5

3. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH LUB PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

W związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych (promocja towarów i usług) lub publikacji wizerunku w tym celu, informuję, że:
1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy/instytucji/stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
2. Administratorem danych jest AGROKASA sp. z o. o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Dane kontaktowe administratora: ul. Łubinowa 9, 87-100 Toruń; rodo@agrokasa.pl.
3. Dane przetwarzane będą w celach
1. w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
2. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda -art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
6. Wyrażanie zgody jest dobrowolne.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj – pkt. 5.

4. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU REKRUTACJĄ – DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE.

W związku z przesłaną przez Państwa aplikacją dotyczącą chęci podjęcia zatrudnienia informuję, że:
1. Dane: : imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon stacjonarny, telefon komórkowy) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, data urodzenia. Jeżeli dobrowolnie przekażą Państwo dodatkowe dane, również one będą obiektem przetwarzania. Administratorem danych jest: AGROKASA sp. z o. o. Dane kontaktowe: ul. Łubinowa 9, 87-100 Toruń; rodo@agrokasa.pl.
2. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane w związku z ich przekazaniem przez Państwa w okresie trwania rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych także na potrzeby następnych rekrutacji, dane będą przetwarzane 2 lata od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie albo do momentu odwołania przez Państwa zgody.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy oraz ewentualnej zgody.
4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów. Ponadto odbiorcą danych jest CALDENA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Trępnowy (82-230), ul. Parkowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403076, jako podmiot zapewniający obsługę kadrową i księgową administratora danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak pracodawca ma prawo żądania wskazania imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon stacjonarny, telefon komórkowy) wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i data urodzenia na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy. W związku z tym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  Podanie pozostałych danych również jest dobrowolne, a ich niewskazanie lub późniejsze odwołanie zgody nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla kandydata.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj – pkt. 5

5. INFORMACJE O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem rodo@agrokasa.pl.

V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez AGROKASA sp. z o. o. poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 17.12.2019

VI. KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail
rodo@agrokasa.pl lub listownie na adres: AGROKASA sp. z o. o., ul. Łubinowa 9, 87-100 Toruń z dopiskiem „Polityka Prywatności”.